مریم صدیقیان

تیم مستند سازی

سها ایزدی

تیم مستند سازی

شیرین امینی

تیم انیمیشن

کوثر محمدیان

نگارش محتوای پایگاه داده

امیرحسن کریمی

تیم تولید تیزر